EPB

bvba Englebert - Bouwdeskundigen

EPB-regelgeving

Vanaf 1 januari 2006 moet de bouwaanvraag van elk gebouw dat verwarmd of gekoeld wordt, voldoen aan de Energieprestatieregelgeving (EPR). Dit geld voor alle bouwaanvragen waarvoor de tussenkomst van een architect verplicht is: zowel voor woningen, kantoren, scholen, industriële gebouwen als ziekenhuizen.

 

Een bepaald niveau van thermische isolatie en energieprestatie (verwarmingsinstallatie, ventilatie, zonne-energie...) moet worden gehaald. Bij nieuwbouwwoningen zorgt u voor een minimale en gecontroleerde ventilatie. Bij kantoorgebouwen zorgt u tevens voor een minimaal elektriciteitsverbruik van ook de verlichting.

 

Dit bureau is door het Vlaams Energie Agentschap (VEA) erkend als EPB-verslaggver.

4 fases

  • Ontwerpfase

Om een energiezuinige woning te verkrijgen is het belangrijk om rekening te houden met alle eisen inzake isolatie, energieprestatie en ventilatie tijdens de eerste ontwerpen van de architect. Daarom zal er samen met de architect besproken worden welke maatregelen en materialen het best gebruikt kunnen worden.

Met de software die de overheid ter beschikking stelt kan er nagegaan worden door de verslaggever of het ontwerp voldoet aan de gestelde eisen. De architect zal deze maatregelen en materialen integreren in de plannen van de stedenbouwkundige bouwaanvraag en in het lastenboek.

 

  • Startfase

Als bouwer of verbouwer bent u de houder van de stedenbouwkundige vergunning en wordt u de 'aangifteplichtige' voor de EPB-aangifte. Minimum acht dagen voor de start van de werkzaamheden moet u een verslaggever aanstellen. Deze laatste zal een elektronische startverklaring opmaken die de startdatum van de werkzaamheden, gegevens over het bouwproject, de aangifteplichtige, de architect en zichzelf, meedeelt aan het Vlaams Energieagentschap (VEA). De afdruk van deze startverklaring wordt vervolgens ondertekend door de aangifteplichtige, de architect en de verslaggever.

 

  • Uitvoeringsfase

Tijdens de uitvoeringfase maakt de verslaggever geregeld werfbezoeken waarbij vooral aandacht wordt geschonken aan de thermische isolatie en de technische installaties voor ventilatie, verwarming en sanitaire installaties. Gedurende deze fase behoudt de aangiftplichtige de vrijheid om bepaalde materiaal- of installatiekeuzes te veranderen.

 

  • In gebruikname

Na de uitvoering van de werken, én uiterlijk zes maanden na de ingebruikname van de woning, moet de aangifteplichtige aantonen dat de woning voldoet aan de energieprestatieregelgeving.

De verslaggever maakt hiervoor een berekening (de EPB-aangifte) op basis van de gedane vaststellingen, de lastenboeken, de facturen... Voor deze berekening gebruikt hij het softwarepakket van de overheid.

Samen met de EPB-aangifte levert de verslaggever u ook het verplichte energieprestatiecertificaat af, waarvan u hier een voorbeeld van kan zien.

 

 

Wil u nagaan of uw project EPB-plichtig is?

 

 

www.bvba-englebert.be | Raapakkerlos 9 | 9890 Baaigem | tel: 09/362 93 69 | info@bvba-englebert.be

 

Copyright © All Rights Reserved