Veiligheidscoördinatie

bvba Englebert - Bouwdeskundigen

Veiligheidscoördinatie

De veiligheidscoördinator-ontwerp stelt de coördinatie-instrumenten op. Dit is het veiligheids- en gezondheidsplan, het eventuele coördinatiedagboek(*1) en het postinterventiedossier.

Hij draagt deze, op het einde van de ontwerpfase, over aan de opdrachtgevers en stelt die overdracht en het einde van het ontwerp van bouwwerk schriftelijk vast.

 

Veiligheidscoördinatie-verwezenlijking

De veiligheidscoördinator-verwezenlijking past en vult de coördinatie-instrumenten aan tijdens de verwezenlijkingfase. Hij/zij gaat na of de algemene preventieprincipes gerespecteerd worden en stelt de betrokken partijen hiervan op de hoogte.

Hij draagt - bij de voorlopige oplevering van de werken of bij de ingebruikname - het geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan, het eventuele coördinatiedagboek en het postinterventiedossier over aan de opdrachtgevers en stelt die overdracht vast in een proces-verbaal dat bij het postinterventiedossier wordt gevoegd.

De opdracht van de veiligheidscoördinator-verwezenlijking wordt beëindigd door die overdracht.

 

Indien er al een coördinator-ontwerp werd aangesteld kunnen de werkzaamheden slechts aanvatten nadat de coördinator-verwezenlijking in het bezit is van het veiligheids- en gezondheidsplan, het coördinatiedagboek en het postinterventiedossier, welke hem door de opdrachtgever overhandigd moeten worden.

 

Professional

Bent u een professional?

Dan kan u lid worden van de Vlaamse Beroepsvereniging van Veiligheidscoördinatoren.

 

Correct

Foutief

De veiligheidscoördinatie is voor alle bouwwerkzaamheden verplicht ongeacht het aantal aannemers of ongeacht de grootte van de werf.

 

Indien er slechts één aannemer is, kan deze voor de veiligheidscoördinatie verwezenlijking zelf instaan. De veiligheidscoördinatie-ontwerp dient steeds te gebeuren. Zie verder.

 

De veiligheidscoördinator moet aangesteld worden vanaf er meer dan één (onder)aannemer tijdens - daarom niet gelijktijdig - het bouwproces werkzaamheden zal uitvoeren.

 

De veiligheidscoördinatie wordt opgesplitst in twee hoofdcategorieën. Enerzijds werken kleiner dan 500m² en anderzijds werken gelijk aan of groter dan 500m².

 

De taak van de veiligheidscoördinator wordt opgesplitst in de veiligheidscoördinator-ontwerp en de veiligheidscoördinator-verwezenlijking.

 

Voor werken kleiner dan 500m² is de bouwdirectie belast met het ontwerp. In de meeste gevallen is het de architect, die de veiligheidscoördinator-ontwerp moet aanstellen. Dit gebeurt tijdens de ontwerpfase. De veiligheidscoördinator-verwezenlijking wordt aangesteld door de bouwdirectie belast met de controle op de uitvoering. In de meeste gevallen is dit ook de architect. Dit gebeurt na de ontwerpfase en vóór de uitvoeringsfase.

De aanstelling van beide gebeurt veelal in overleg met de bouwheer.

Deze veiligheidscoördinator moet doorgaans minimaal het B-niveau kunnen voorleggen.

 

Voor werken groter of gelijk aan 500m² is het de bouwheeropdrachtgever die de veiligheidscoördinator-ontwerp en verwezenlijking moet aanstellen.

Deze veiligheidscoördinator moet doorgaans minimaal het A-niveau kunnen voorleggen.

 

bvba Englebert is bevoegd voor zowel niveau A- als niveau B-werkzaamheden.

 

Veiligheidscoördinatie-ontwerp

 

 

www.bvba-englebert.be | Raapakkerlos 9 | 9890 Baaigem | tel: 09/362 93 69 | info@bvba-englebert.be

 

Copyright © All Rights Reserved